Tin mới
Đối tác
vbu.edu.vnĐạo Phật Ngày NayGiác Ngộqct3
Thư Viện

Danh mục tịnh xá Hệ phái Khất Sĩ

Danh mục tịnh xá Hệ phái Khất Sĩ
 

 

Mục lục[Hiện]
 

1. AN GIANG (14 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC ÁNH – GĐ VI

ĐC: 43 Trần Hưng Đạo, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.3887657.

Năm thành lập: 1961.

Người sáng lập: HT. Giác Huệ.

Trụ trì: TT. Giác Mỹ.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC CHÂU – GĐ IV

ĐC: 212 Lê Lợi, phường 8, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.3868036.

Năm thành lập: 1962.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Quản lý: ĐĐ. Minh Thiền.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC CHÂU – GĐ VI

ĐC: 43A Nguyễn Tri Phương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.3530871.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: HT. Giác Huệ.

Trụ trì: ĐĐ. Minh Bửu.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC GIANG – GĐ I

ĐC: 80B Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.3844708.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Như và Trưởng lão Giác Trụ.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Tín.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC KIÊN (NGKS)

ĐC: Ấp An Hòa, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.3760071.

Trụ trì: NS. Quý Liên.

 

06. TỊNH XÁ AN LẠC – GĐ I

ĐC: 669/19 ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.32243198.

Năm thành lập: 1976.

Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Dũng.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC LONG (NGKS)

ĐC: 5/5 Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.3842094.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: NT. Khoan Liên.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC MAI (Ni GĐ I)

ĐC: 135/7 ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.3875660.

Năm thành lập: 1967.

Người sáng lập: NT. Liên Liên.

Trụ trì: NS. Cần Liên.

 

09. TỊNH THẤT NGỌC MỸ (Ni PĐ 1)

ĐC: 653 Ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

ĐT: 0939727033.

Năm thành lập: 1995.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Gương Liên.

 

 

10. TỊNH XÁ NGỌC PHÚ (NGKS)

ĐC: 74 Bảo Hộ Thoại, phường B, huyện Châu Phú, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.3868175.

Người sáng lập: NT. Diệu Liên.

Trụ trì: NS Dung Liên.

 

11. CHÙA BÌNH PHƯỚC – GĐ I

ĐC: Ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.3671434.

Năm thành lập: 1935.

Người sáng lập: ĐĐ. Phước Quý.

Trụ trì: TT. Giác Minh.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC THANH (Ni PĐ 1)

ĐC: Ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.3875379.

Năm thành lập: 1969.

Trụ trì: NT. Hoa Liên.

 

13. TỊNH XÁ NGỌC THỌ - GĐ I

ĐC: 137/7 ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.6291223.

Năm thành lập: 1951.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Sơn.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Tấn.

 

14. TỊNH XÁ KỲ VIÊN – GD IV

ĐC: Ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.3878213.

Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Vạn.

 

2. BÀ RỊA – VŨNG TÀU (24 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC BÍCH (NGKS)

ĐC: 106 Hạ Long, khu phố 4, phường 2, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3850464.

Năm thành lập: 1958.

Người sáng lập: NT. Tạng Liên.

Trụ trì: SC. Điều Liên.

 

02. TỊNH THẤT THANH BÌNH – GĐ II

ĐC: Núi Dinh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 0985062208.

Năm thành lập: 1983.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Tịnh.

Quản lý: TT. Giác Mẫn.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC CÁT (NGKS)

ĐC: 15A Cô Bắc, phường 4, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3540725.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: NS. Hành Liên.

Trụ trì: SC. Lâm Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC CHIẾU (NGKS)

ĐC: Xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 0984024922.

Năm thành lập: 1991.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Thạnh Liên.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN (Ni PĐ 1)

ĐC: Khu phố Hương Sơn, phường Long Hưng, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 0982150840.

Năm thành lập: 1992.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Hiền Liên.


 

06. TỊNH XÁ NGỌC ĐA – GĐ V

ĐC: 33/14 Trần Xuân Độ, phường 6, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3833681.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

Trụ trì: HT. Giác Tùng.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC ĐIỀN (Ni PĐ 1)

ĐC: 172B Bùi Công Minh, khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3862281.

Năm thành lập: 1987.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Ánh Liên.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC ĐỨC (Ni PĐ 2)

ĐC: 41/22 Nguyễn Bảo, phường 6, TP. Vũng Tàu.

ĐT: 0908563058 – 0949720944.

Năm thành lập: 1990.

Người sáng lập: NT. Phát Liên.

Trụ trì: SC. Tiến Liên.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC ĐỨC – GĐ IV

ĐC: 265/3 xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Năm thành lập: 1975.

Người sáng lập: TT. Giác Khai.

Viện chủ: HT. Giác Ngộ.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC HẢI (NGKS)

ĐC: 19 Ô5, ấp Hải Sơn, thị trấn Long Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3868646.

Năm thành lập: 1980.

Người sáng lập: NT. Chí Liên và NS. Tâm Liên.

Trụ trì: NT. Chí Liên.

 

11. TỊNH THẤT NGỌC HẠNH (Ni PĐ 1)

ĐC: Xã Long Hương, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3731850 - 01656927649.

Người sáng lập: NT. Mai Liên.

Trụ trì: SC. Hạnh Liên.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC HÒA (NGKS)

ĐC: Thôn Tân Hạnh, xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3921768.

Năm thành lập: 1999.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Lài Liên.

 

13. TỊNH XÁ NGỌC HƯƠNG (Ni PĐ 2)

ĐC: 32 Đinh Tiên Hoàng, phường 2, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 0643.856602.

Năm thành lập: 1958.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: NT. Vinh Liên.

 

14. TỊNH XÁ NGỌC LÂM (Ni PĐ 1)

ĐC: Khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3868553 – 0987171736.

Năm thành lập: 1954.

Người sáng lập: NT. Ngân Liên.

Trụ trì: NT. Mai Liên.

 

15. TỊNH THẤT THIÊN MINH – GĐ V

ĐC: 33/16 Trần Xuân Độ, khu phố 3, phường 6, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Năm thành lập: 1970.

Trụ trì: HT. Giác Tùng.

 

16. TỊNH XÁ QUANG MINH – GĐ VI

ĐC: Xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 0913873578.

Năm thành lập: 1984.

Người sáng lập và trụ trì: TT. Minh Điển.

 

17. TỊNH THẤT HOA NGHIÊM – GĐ IV

ĐC: Ấp Hải Tân, xã Phước Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3886449.

Năm thành lập: 1994.

Người sáng lập: HT. Giác Toàn.

Quản lý: ĐĐ. Minh Trì.


 

18. TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC (NGKS)

ĐC: Tổ 11, ấp Phước Thành, xã Tân Hoà, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 01638543545.

Năm thành lập: 1993.

Người sáng lập và trụ trì: SC Toàn Liên.

 

19. TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC (Ni PĐ 1)

ĐC: 98 Nguyễn Văn Hưởng, khu phố 5, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3827244 – 0916545809.

Năm thành lập: 1957.

Người sáng lập: HT. Pháp sư Giác Nhiên.

Trụ trì: NS. Phấn Liên.

 

20. TỊNH XÁ NGỌC QUANG (NGKS)

ĐC: Tổ 9, ấp Sóng Xoài 2, xã Sóng Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3940415 – 0937957498.

Năm thành lập: 2004.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Đăng Liên.

 

21. TỊNH XÁ NGỌC TÂN (NGKS)

ĐC: Xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3891630.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Viên Liên.

 

22. TỊNH XÁ NGỌC THẠNH – GĐ V

ĐC: Ấp Phước Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3891503 – 0983862875.

Năm thành lập: 1989.

Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Cầu.

 

23. TỊNH XÁ NGỌC THIỀN (NGKS)

ĐC: Thôn Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3894318.

Năm thành lập: 1975.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NS. Hoa Liên.

 

24. TU VIỆN PHÁP VIÊN – GĐ V

ĐC: Thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3891500 – 0918428065.

Năm thành lập: 1990.

Người sáng lập: TT. Giác Hà.

Trụ trì: TT. Giác Thông.

 

3. BẠC LIÊU (04 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC LIÊN – GĐ I

ĐC: 43/168 Cao Văn Lầu, khóm 4, phường 2, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

ĐT: 0913155194.

Năm thành lập: 1952.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Hy.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC LỢI (NGKS)

ĐC: 200/9 Hòa Bình, phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

ĐT: 0781.3824303.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: HT. Giác Huệ.

Trụ trì: NS. Hòa Liên.

 

03. TỊNH THẤT NGỌC PHƯỚC (NGKS)

ĐC: 8/400 ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

ĐT: 0781.3837362 – 01666661068.

Năm thành lập: 2000.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Nhẫn Liên

 

04. TỊNH XÁ NGỌC TƯỜNG (NGKS)

ĐC: Khóm 11, ấp 2, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

ĐT: 0781.3850681 – 0908811312.

Người sáng lập: NT. Khánh Liên.

Trụ trì: NS. Lan Liên.

 

4. BẾN TRE (06 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ PHƯỚC AN – GĐ IV

ĐC: Tỉnh Bến Tre.

 

02. TỊNH XÁ AN ĐỨC – GĐ IV

ĐC: Tỉnh Bến Tre.

Người sáng lập: Trưởng lão Từ Huệ.

Trụ trì: NS. Tấn Liên.

 

03. TỊNH XÁ BÌNH PHƯỚC – GĐ IV

ĐC: Tỉnh Bến Tre.

Người sáng lập: Trưởng lão Từ Huệ.

Trụ trì: TT. Huệ Ngộ.

 

 04. TỊNH XÁ NGỌC THÀNH – GĐ V

ĐC: 28/4A khu phố 1, thị trấn Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

ĐT: 075.3872296 – 01239738434.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

Trụ trì: TT. Giác Trí.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC TRƯỚC (NGKS)

ĐC: 10C khu phố 6, phường Phú Khương, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

ĐT: 075.3827815.

Năm thành lập: 1962.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NT. Huyền Liên.

 

06. TỊNH XÁ KỲ VIÊN – GĐ V

ĐC: Ấp Long Lân, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

ĐT: 075.3871450.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

Trụ trì: HT. Giác Minh (B).

 

5. BÌNH DƯƠNG (13 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC AN – GĐ IV

ĐC: Khu phố Thắng Lợi, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650.3742781.

Năm thành lập: 1948.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: ĐĐ. Minh Lực.

 

02. TỊNH THẤT NGỌC BÍCH (NGKS)

ĐC: 2/16 khu phố 2, thị xã Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650.3522015.

Năm thành lập: 1992.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Vĩnh Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC BÌNH (Ni PĐ 1)

ĐC: Khu phố Thắng Lợi, thị trấn Dĩ An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650.3842632.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: NT. Ngân Liên.

Trụ trì: NS. Thuận Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC BÌNH (NGKS)

ĐC: 20/75 Nguyễn Tri Phương, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650.3823298.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NT. Tập Liên.

 

05. TỊNH THẤT NGỌC CẦM (NGKS)

ĐC: Ấp Bù Chí, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Năm thành lập: 2004.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Liên Cầm.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC CHÂU (NGKS)

ĐC: Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650.3505556 – 0933872394.

Năm thành lập: 2007.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Ngà Liên.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC KHÁNH – GĐ IV

ĐC: Thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650.3659853.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: ĐĐ. Minh Nhã.


 

08. TỊNH XÁ NGỌC LÂM (NGKS)

ĐC: Ấp 2, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương.

ĐT: 0650.3561052.

Người sáng lập: NT. Quang Liên.

Trụ trì: NS. Hoa Liên.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC LÂM – GĐ IV

ĐC: Khu phố Bình Quới, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650.3740134.

Năm thành lập: 1971.

Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Nguyện.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC II (NGKS)

ĐC: Xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0976087463.

Năm thành lập: 2007.

Người sáng lập: NS. Tấn Liên.

Trụ trì: SC. Xinh Liên.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC TÂN (NGKS)

ĐC: 283/9B khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650.3742079.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: Sư bà Thuận Liên.

Trụ trì: NT. Nhã Liên.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC THỊNH – GĐ IV

ĐC: 86/1 ấp Đông Tư, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650.3855698.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: TT. Minh Thuấn.

 

13. TỊNH XÁ NGỌC THỌ - GĐ IV

ĐC: Khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650.3561527.

Năm thành lập: 1967.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Lạc.

Trụ trì: SC. Thành Liên.

 

6. BÌNH ĐỊNH (24 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ BÁO ÂN

ĐC: Tổ 6, khu phố 6, phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 0914412109.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập và trụ trì: TT. Giác Xuân.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC AN – GĐ V

ĐC: Ấp Vĩnh Phú, xã Cát Thắng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3853270.

Năm thành lập: 1976.

Người sáng lập và trụ trì: TT. Giác Dõng.

 

03. TỊNH THẤT NGỌC AN (NGKS)

ĐC: Khối 5, hẻm Trần Phú, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3661908.

Năm thành lập: 1996.

Người sáng lập: NT. Phan Liên.

Trụ trì: NS. Tuệ Liên.

 

04. TỊNH XÁ BÁO ÂN – GĐ V

ĐC: Tổ 6, khu phố 6, phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 0914412109.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập và trụ trì: TT. Giác Xuân.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC CHÂU (NGKS)

ĐC: Xã Nhơn Châu, TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3844110.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Hành Liên.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN – GĐ III

ĐC: Bắc Phương Doanh, thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3839940 – 0913442484.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: HT. Giác Tần.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC ĐỊNH (Ni GĐ III)

ĐC: Khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.6512384 – 0979015682.

Người sáng lập: HT. Giác Phất.

Trụ trì: SC. Thanh Liên.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC HÒA – GĐ III

ĐC: Xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3845583 – 0935660102.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Tri.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC HỘI – GĐ II

ĐC: Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3861350 – 0905224286.

Năm thành lập: 1959.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh.

Trụ trì: TT. Giác Mạnh.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC KHOA (NGKS)

ĐC: Xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3855802.

Năm thành lập: 1958.

Người sáng lập: TT. Giác Hồi.

Trụ trì: NS. Hòa Liên.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC LIÊN – GĐ III

ĐC: Xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3735615 – 0906560436.

Năm thành lập: 1969.

Người sáng lập: TT. Giác Chiến.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Ngôn.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC LONG – GĐ III

ĐC: Thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3734488.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Tâm.

 

13. TỊNH XÁ BỬU MINH – GĐ V

ĐC: T7 khu vực 5, phường Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: TT. Giác Xuân.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Nguyên.

 

14. TỊNH XÁ NGỌC NHƠN – GĐ II

ĐC: 999 Trần Hưng Đạo, phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3792884 – 0979285161.

Năm thành lập: 1958.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Trực.

 

15. TỊNH XÁ NGỌC NHUẬN (NGKS)

ĐC: 5 Ngô Quyền, phường Trần Hưng Đạo, TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3815616.

Năm thành lập: 1969.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NS. Liên Liên.

 

16. CHÙA BẢO PHONG (NGKS)

ĐC: Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3859006.

Năm thành lập: 1954.

Trụ trì: SC. Hiền Liên.

 

17. TỊNH XÁ BỬU QUANG (NGKS)

ĐC: Quốc lộ 1, tổ 22, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3832383.

Năm thành lập: 1961.

Người sáng lập: TT. Giác Thường.

Trụ trì: NT. Kinh Liên.

 

18. TỊNH XÁ NGỌC SƠN (NGKS)

ĐC: Đường Bạch Đằng 1, thôn Phụ Đức, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3761173.

Năm thành lập: 1957.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên và NT. Bạch Liên.

Trụ trì: NT. Tùng Liên.

 

19. TỊNH XÁ NGỌC SƠN – GĐ III

ĐC: Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3830111.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: TT. Giác Trí.

 

20. TỊNH XÁ NGỌC TỊNH (NGKS)

ĐC: Thôn An Đông, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3861031.

Năm thành lập: 2000.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Chủng Liên.

 

21. TỊNH XÁ NGỌC TÍN (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Phường Ngô Mây, thị trấn Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

ĐT: 01225931292.

Người sáng lập: SC. Tín Liên.

Trụ trì: SC. Duyên Liên 2.

 

22. TỊNH XÁ NGỌC THUẬN (NGKS)

ĐC: Thôn Thuận Đức, xã Nhân Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3915194 – 01659956366.

Năm thành lập: 1976.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Cần Liên.

 

23. TỊNH XÁ NGỌC TRÌ – GĐ III

ĐC: Tổ 49, khu phố 5, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 0914309045.

Năm thành lập: 1998.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Ân.

 

24. TỊNH XÁ NGỌC VÂN (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

ĐT: 0932622690.

Người sáng lập: HT. Giác Trí.

Trụ trì: SC. Thiền Liên.

 

7. BÌNH PHƯỚC (05 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC BÌNH (NGKS)

ĐC: 209 Nguyễn Huệ, ấp Phú Thịnh, xã An Lộc, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước.

ĐT: 065.3866213.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: SC. Cẩn Liên. 

 

02. TỊNH XÁ NGỌC CHƠN – GĐ VI

ĐC: 157/7 tổ 1, khu phố 6, thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

ĐT: 01286566677.

Năm thành lập: 1972.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Đính.

Trụ trì: TT. Giác Nhuận.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC PHÚ (NGKS)

ĐC: Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

ĐT: 0651.3842038.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Đệ Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC (NGKS)

ĐC: 01 Trần Quốc Toản, khu phố 4, thị trấn Thác Mơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

ĐT: 0651.3778245.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: NT. Quang Liên.

Trụ trì: NS. Hoa Liên.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC – GĐ V

ĐC: Ấp Bình Giang 1, xã Sơn Giang, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

 

8. BÌNH THUẬN (28 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ QUÁN ÂM (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 01274503241.

Năm thành lập: 1990.

Người sáng lập: NT. Đền Liên.

Trụ trì: SC. Xuân Liên 2.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC ÂN (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Bình Sơn, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 0938487031.

Năm thành lập: 1997.

Người sáng lập: ĐĐ. Thiện Huấn.

Trụ trì: SC. Hương Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC BÌNH – GĐ III

ĐC: Phường Đức Long, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3280909 – 0918591112.

Năm thành lập: 1966.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Mỹ.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Viễn.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC CÁT – GĐ III

ĐC: Nguyễn Văn Cừ, phường Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3818218.

Năm thành lập: 1957.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Cảm.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC CHIẾU (NGKS)

ĐC: Đường Thống Nhất, thôn 1, xã Tân Hiệp, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3870913.

Người sáng lập: NT. Sanh Liên.

Trụ trì: SC. Thảo Liên.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC DIÊN (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Lán Xéo, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 01675651843.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Lành Liên.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC ĐỨC (NGKS)

ĐC: Thôn Lương Bình, Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3873872.

Năm thành lập: 2003.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Hiền Liên.

 

08. TỊNH XÁ TRÚC LÂM – GĐ II

ĐC: Xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.6502321 – 01693304703.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Từ và HT. Giác Dũng.

Quản lý: TK. Minh Tâm.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC LINH (NGKS)

ĐC: Xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3884023 – 01233101063.

Năm thành lập: 2002.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Thuận Liên.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC LỘ (NGKS)

ĐC: Quốc Lộ 55, xã Tân Thiện, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3871218.

Năm thành lập: 1993.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Uẩn Liên.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC LƯƠNG (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn 1, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3655515 - 0122684707.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Phải.

Trụ trì: NS. Dung Liên.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC MINH – GĐ III

ĐC: Thôn An Vinh, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3672072 – 0937877775.

Năm thành lập: 1972.

Người sáng lập: HT. Giác Dũng và HT. Giác Sự.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Hiếu.

  

13. TỊNH THẤT NGỌC NGHĨA (NGKS)

ĐC: Thôn Nghĩa Tân, phường Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3876410.

Năm thành lập: 1993.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Hương Liên.

 

14. TỊNH XÁ NGỌC NHƠN – GĐ VI

ĐC: Xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 0976686758.

Năm thành lập: 1988.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Minh Nhơn.

 

15. TỊNH XÁ NGỌC QUÝ – GĐ III

ĐC: Xã Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 09196797409.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Thắng.

 

16. TỊNH XÁ NGỌC SƠN – GĐ II

ĐC: Xã Đức Tân, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3891641 – 0937585168.

Năm thành lập: 1992.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Từ.

Quản lý: ĐĐ. Minh Phất.

 

17. TỊNH XÁ NGỌC TÂM (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3863394 – 0933253154.

Năm thành lập: 1988.

Người sáng lập: HT. Giác Lượng.

Trụ trì: NT. Đền Liên.

 

18. TỊNH XÁ NGỌC THẠCH (NGKS)

ĐC: 502 Trần Hưng Đạo, khu phố 3, Lạc Đạo, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3817746.

Năm thành lập: 1962.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NS. Liêm Liên.

 

19. TỊNH XÁ NGỌC THIỀN (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3863387 – 0977505761.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: HT. Giác Lượng.

Trụ trì: NS. Mẫn Liên.

 

20. TỊNH XÁ NGỌC THIỆN – GĐ II

ĐC: Thôn 1, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3865250 – 0919508656.

Năm thành lập: 1962.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh.

Trụ trì: TT. Giác Sơn.

 

21. TỊNH XÁ NGỌC THIỆN

ĐC: Thôn Thiện An, xã Thiện Hiệp, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Người sáng lập và trụ trì: TT. Giác Cảnh.

 

22. TỊNH XÁ NGỌC THỊNH (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3832524 – 0925074241.

Trụ trì: SC. Hiền Liên.

  

23. TỊNH XÁ NGỌC THỌ - GĐ III

ĐC: Phường Mũi Né, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 01202493511.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: HT. Giác Liên.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Chúng.

 

24. TỊNH XÁ NGỌC TUYỀN (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn 7, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 0919485996.

Năm thành lập: 1998.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Duyên Liên.

 

25. TỊNH XÁ NGỌC VÂN (NGKS)

ĐC: Thôn Hòa Thuận, Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3660296 – 0909547756.

Năm thành lập: 1951.

Người sáng lập: SC. Diệu Huệ.

Trụ trì: NS. Hiện Liên.

 

26. TỊNH XÁ NGỌC XUÂN – GĐ II

ĐC: Thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3860046 – 0915206873.

Năm thành lập: 1961.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Thạnh.

 

27. TỊNH XÁ NGỌC SANH (Ni GĐ VI)

ĐC: Thôn Phú Nghĩa, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 0927441332.

Năm thành lập: 1993.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Sanh Liên.

 

28. TỊNH XÁ NGỌC Ý – GĐ III

ĐC: Thôn Liêm Thái, xã Hồng liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 01652694512.

Năm thành lập: 2012.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Phục.

 

9. CÀ MAU (03 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC HẢI (NGKS)

ĐC: Khóm 1, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

ĐT: 01684615261.

Năm thành lập: 2003.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Thảo Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC MINH (NGKS)

ĐC: 45/3A Phan Ngọc Hiển, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

ĐT: 0780.3835295.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: NT. Ngoạt Liên.

Trụ trì: NS. Nhựt Liên.

 

03. NIỆM PHẬT ĐƯỜNG NGỌC MINH (NGKS)

ĐC: 45/3B Phan Ngọc Hiển, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

ĐT: 0780.3838840.

Năm thành lập: 1970.

Người sáng lập: NT. Châu Liên.

Trụ trì: NS. Anh Liên.

 

10. CẦN THƠ (25 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC ẨN (NGKS)

ĐC: 2/4B Đinh Tiên Hoàng, khu vực 1, phường Thới Bình, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3823767.

Năm thành lập: 1996.

Người sáng lập: NS. Hân Liên.

Trụ trì: NS. Mãnh Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC CHÂU (NGKS)

ĐC: 393/1 Trần Hưng Đạo, khu vực 2, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3861582.

Năm thành lập: 1950.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: NS. Điểu Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC CHƯƠNG (NGKS)

ĐC: 63 đường 3/2, khu vực 2, phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

ĐT: 071.3876651.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: NT. Ngoạt Liên.

Trụ trì: NS. Kiệm Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN (Ni GĐ I)

ĐC: 4/1 khu vực Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. TP Cần Thơ.

ĐT: 0710.3854947.

Năm thành lập:1965.

Người thành lập và trụ trì: SC. Toàn Liên.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC ĐĂNG (NGKS)

ĐC: 2/129 Hậu Mậu Thân, khu vực 5, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3899312.

Năm thành lập: 1984.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Đăng Liên.

 

06. TỊNH THẤT BÌNH ĐẲNG – GĐ I

ĐC: 608/21 khu vực Long Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3644236.

Năm thành lập: 1994.

Người sáng lập: TT. Giác Đẳng.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Hiển.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC HẠNH (NGKS)

ĐC: 857/41 khu vực Thới An, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3853715.

Năm thành lập: 1990.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Trí Liên.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC HIỆP (NGKS)

ĐC: Đường Mái Dầm, ấp Châu Thành, thị trấn Phụng Hiệp, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3867262.

Năm thành lập: 1950.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: NT. Nghiêm Liên.

 

09. TỊNH THẤT BỬU HOA – GĐ IV

ĐC: 233/40/10 Nguyễn Văn Cừ, khu phố 4, phường An Hòa, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3890412.

Năm thành lập: 1984.

Người sáng lập: HT. Giác Hùng (GĐ. III).

Trụ trì: ĐĐ. Minh Lễ.

 

10. TỊNH THẤT LIÊN HOA – GĐ IV

ĐC: 429/41 Long Hai, thị trấn Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3854052.

Năm thành lập: 1984.

Người sáng lập: HT. Minh Giác.

Quản lý: ĐĐ. Minh Nhãn.

 

11. TỊNH THẤT NGỌC HƯNG (Ni GĐ VI)

ĐC: Tổ 19, khu vực Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

ĐT: 0710.3644802.

Năm thành lập: 1983.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Niệm Liên.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC LIÊN (NGKS)

ĐC: 59/12 Đề Thám, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3828736.

Năm thành lập: 1947.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NT. Giới Liên.

 

13. TỊNH XÁ NGỌC LIÊN – GĐ IV

ĐC: Ấp Quy Lân 6, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thanh, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3858511.

Năm thành lập: 1975.

Người sáng lập: HT. Giác Hiệp.

 

14. TỊNH THẤT NGỌC LINH (Ni PĐ 2)

ĐC: 118/9/58 tổ 20, Trần Phú, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ.

ĐT: 0710.3761049.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Linh Liên.

 

15. TỊNH XÁ NGỌC MINH – GĐ I

ĐC: 103 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

ĐT: 0908831685.

Năm thành lập: 1950.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: HT. Giác Nhường.

 

16. TỊNH THẤT HOA NGHIÊM (Ni PĐ 2)

ĐC: 112 Tầm Vu, phường Hưng Lợi, TP. Cần Thơ.

ĐT: 0710.3839680.

Năm thành lập: 1980.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Cảnh Liên.

 

17. TỊNH XÁ HUỆ QUANG – GĐ IV

ĐC: TP. Cần Thơ.

 

18. TỊNH XÁ NGỌC QUANG (Ni GĐ I)

ĐC: 307 khu vực Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. CầnThơ.

ĐT: 071.3853878.

Năm thành lập: 1980.

Người sáng lập: SC. Thúy Liên.

Trụ trì: NS. Huệ Liên.

 

19. CHÙA GIÁC QUẢNG

ĐC: 309/9 An Bình, TP. Cần Thơ.

Năm thành lập: 1938.

Trụ trì: TT. Giác Điệp.

 

20. TỊNH XÁ NGỌC THÀNH – GĐ VI

ĐC: Xã Cờ Đỏ, huyện Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Trụ trì: ĐĐ. Minh Chính.

 

21. TỊNH XÁ NGỌC THỦY (NGKS)

ĐC: 34/6 Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ.

ĐT: 071.3884793.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: NS. Kiên Liên.

Trụ trì: NS. Ẩn Liên.

 

22. TỊNH XÁ NGỌC THỦY (NGKS)

ĐC: Xã Thới Hiệp, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Sĩ Liên.

 

23. TỊNH XÁ NGỌC TRUNG – TĂNG - GĐ I

ĐC: 306 khu vực Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

ĐT: 0710.3506766.

Năm thành lập: 1948.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: TT. Giác Đăng.

 

24. TỊNH XÁ NGỌC TRUNG – NI (NGKS)

ĐC: 454/20 đường Liên Tỉnh, huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3851017.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: NT. Diệu Liên.

Trụ trì: NS. Lý Liên.

 

25. TỊNH XÁ NGỌC VIÊN (NGKS)

ĐC: 98 Cách Mạng Tháng 8, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3821604.

Năm thành lập: 1949.

Người sáng lập: NT. Tánh Liên.

Trụ trì: NS. Hiếu Liên.

 

11. ĐÀ NẴNG (03 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC CƠ (NGKS)

ĐC: K338/21 Hoàng Diệu, Bình Thuận, Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

ĐT: 0511.3872991 – 0511.3550161.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: NT. Đức Liên.

Trụ trì: NS. Lộc Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC HUÂN (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Nam Ô2, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

ĐT: 0903977203.

Người sáng lập: NT. Hiệp Liên.

Trụ trì: SC. Như Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC GIÁNG – GĐ II

ĐC: 478/48 Lê Duẩn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

ĐT: 0511.3818646 – 0982159307 – 0905397143.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh.

Quản lý: ĐĐ. Giác Ngạn và ĐĐ. Giác Đạo.

 

12. ĐĂK LĂK (18 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC BAN (Ni PĐ 1)

ĐC: Km 6, quốc lộ 26, phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 050.3865246.

Năm thành lập: 1966.

Người sáng lập: NT. Ngân Liên.

Trụ trì: SC. Thảo Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC BỬU (Ni GĐ III)

ĐC: Tổ 1, khối 4, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 0500.3825578 – 0973555715.

Năm thành lập: 1992.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Luật Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC CHÁNH (Ni GĐ III)

ĐC: 158 Giải Phóng, tổ dân phố 4, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 0500.3777965 – 01699659537 – 01208128544.

Năm thành lập: 1992.

Người sáng lập: NT. Cảnh Liên.

Trụ trì: SC. Hiếu Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC CHƠN (Ni GĐ III)

ĐC: Phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 0500.3872281 – 0976118092.

Năm thành lập: 1992.

Người sáng lập: NT. Cảnh Liên.

Trụ trì: NS. Lãnh Liên.

 

05. TỊNH THẤT NGỌC HƯNG

ĐC: 151 tỉnh lộ 1, Buôn Ky, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Năm thành lập: 1999.

Người sáng lập: NT. Phan Liên.

Trụ trì: NS. Hỷ Liên.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC HƯƠNG (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Buôn Đun, xã Cư Abua, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 0500.3814205 – 0934923993.

Năm thành lập: 1976.

Người sáng lập: HT. Giác Dũng.

Trụ trì: NS. Hạnh Liên.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC KHÁNH – GĐ III

ĐC: Thôn 4, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 01686822941 – 0985830077.

Năm thành lập: 1990.

Người sáng lập: HT. Giác Dũng.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Sỹ.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC LÝ (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Thôn 9A, xã Pơn Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 01224430152.

Năm thành lập: 2011.

Người sáng lập: NS. Lãnh Liên.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC NGÂN (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Thị trấn M’Đrăk, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 0979700272.

Người sáng lập NS. Lạc Liên.

Trụ trì: SC. Kim Liên.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC NGUYÊN – GĐ II

ĐC: Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 0500.3851605 – 0935823993.

Năm thành lập: 1966.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh.

Trụ trì: HT. Giác Thanh.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC NHIÊN – GĐ III

ĐC: Khối 1, thị trấn Phước An, huyện Krông Pak, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 0933559796.

Năm thành lập: 2012.

Người sáng lập: HT. Giác Dũng.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Thăng.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC QUANG – GĐ III

ĐC: 22 Đoàn Thị Điểm, phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 050.3854533.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: HT. Giác Phương.

 

13. TỊNH THẤT NGỌC TÂM (NGKS)

ĐC: TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 0984808128.

Năm thành lập: 2004.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Kính Liên.

 

14. TỊNH XÁ NGỌC TÁNH – GĐ III

ĐC: Xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 01263538353.

Năm thành lập: 2011.

Người sáng lập: HT. Giác Dũng.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Minh Vương.

 

15. TỊNH XÁ NGỌC THÀNH (NGKS)

ĐC: 286 Lê Duẩn, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 0500.3851078.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: NT. Bạch Liên.

Trụ trì: NT. Phan Liên.

 

16. TỊNH XÁ NGỌC THIỆN (Ni GĐ III)

ĐC: Xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 0972496910.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Hải Liên.

 

17. TỊNH XÁ NGỌC TÍN – GĐ III

ĐC: Xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 0908627716.

Người sáng lập: HT. Giác Dũng.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Phong.

 

18.  TỊNH XÁ LỘC UYỂN – GĐ V

ĐC: 84 Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: TT. Giác Xuân.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Tuệ.

 

13. ĐĂK NÔNG (04 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC ĐẮC – GĐ III

ĐC: Xã Đăk Gằn, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.

ĐT: 0905304551.

Năm thành lập: 2012.

Người sáng lập: HT. Giác Dũng.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Thuyết.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC HÀ – GĐ III

ĐC: Thôn Sơn Trung, xã Đăk Gằn, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.

ĐT: 0984222142.

Năm thành lập: 1994.

Người sáng lập: HT. Giác Dũng.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Tấn.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC THIỀN – GĐ II

ĐC: Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

ĐT: 0501.3704224 – 0957368250.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh.

Trụ trì: TT. Giác Hạnh.

 

04. TỊNH XÁ ĐỨC NIỆM – GĐ II

ĐC: Xã Đắc Rờ Môn, tỉnh Đăk Nông.

ĐT: 01229490110.

Năm thành lập: 2010.

Người sáng lập: TT. Giác Sơn.

Trụ trì: ĐĐ. Minh Trí.

 

14. ĐỒNG NAI (36 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC BÌNH (NGKS)

ĐC: Xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3718095.

Năm thành lập: 2001.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Ý Liên. 

 

02. TỊNH XÁ NGỌC BỬU (NGKS)

ĐC: 24/2 tổ 27, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa.

ĐT: 061.3846964.

Năm thành lập: 1954.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NS. Chân Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC CHƠN (NGKS)

ĐC: huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Trụ trì: SC. Đức Liên.

 

04. TỊNH THẤT NGỌC DUYÊN (NGKS)

ĐC: Khu phố 4, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3997655.

Năm thành lập: 2004.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Kính Liên.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC ĐỊNH (NGKS)

ĐC: 45 khu phố 1, xã Hiệp Tâm 2, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3851537.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: NT. Mai Liên.

Trụ trì: SC. Dung Liên.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC HẠNH (NGKS)

ĐC: 25 xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3841472.

Năm thành lập: 1976.

Người sáng lập: NT. Minh Liên.

Trụ trì: NS. Nhụy Liên.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC HIỆP (Ni PĐ 1)

ĐC: 274 khóm 3, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0949251700.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: NT. Ngân Liên.

Trụ trì: NS. Nhẫn Liên.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC HIỆP (NGKS)

ĐC: Km 112, quốc lộ 20, ấp Hiệp Thuận, khu phố 4, xã Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3613182.

Năm sáng lập: 1980.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Ẩn Liên.

 

09. TỊNH XÁ LIÊN HOA (NGKS)

ĐC: 57 tổ 23, ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3841305.

Năm thành lập: 1980.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Liên Liên.

 

10. TỊNH XÁ LIÊN HOA (Ni PĐ 1)

ĐC: 40/210 khu phố 2, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 01203824622.

Năm thành lập: 1972.

Người sáng lập:TT. Giác Ninh.

Trụ trì: SC. Năng Liên.

 

11. CHÙA LONG HÒA (NGKS)

ĐC: 77 khu phố 3, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3949807.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: NS. Tráng Liên.

Trụ trì: SC. Đạt Liên.  

 

12. TỊNH XÁ NGỌC HÒA – GĐ IV

ĐC: 26/1 khu phố 6, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3827795.

Năm thành lập: 1969.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: TT. Minh Ngạn.

 

13. TỊNH THẤT NGỌC HÒA – GĐ VI

ĐC: Xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0916486664.

Năm thành lập: 2004.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Minh.

 

14. TỊNH XÁ NHẬT HUY (NGKS)

ĐC: 74 Núi Đỏ, khu Xuân Bình 4, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3876055.

Năm thành lập: 1976.

Người sáng lập và trụ trì: NT. Khiêm Liên.

 

15. TỊNH XÁ NGỌC HƯNG – GĐ III

ĐC: Ấp 1, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 063.3873853.

Năm thành lập: 1990.

Người sáng lập: HT. Giác Sự.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Năng.

 

16. CHÙA PHƯỚC HƯNG (Ni GĐ VI)

ĐC: Ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0613849116 – 0904939438.

Năm thành lập: 1891.

Người sáng lập: HT. Nhựt Viên.

Trụ trì: NS. Thắm Liên.

 

17. TỊNH XÁ NGỌC KHÁNH (NGKS)

ĐC: 91 Nguyễn Tri Phương, khu phố 4, phường Xuân An, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3879031.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NT. Chiêu Liên.

 

18. TỊNH XÁ NGỌC LONG (NGKS)

ĐC: Ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3750110

Năm thành lập: 1979.

Người sáng lập: NT. Siêu Liên và NT. Hiếu Liên.

Trụ trì: NT. Hiếu Liên.

 

19. TỊNH XÁ NGỌC MINH (NGKS)

ĐC: 149 tổ 23, ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3542805.

Năm thành lập: 1986.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Trì Liên

 

20. TỊNH XÁ NGỌC NHẪN – GĐ IV

ĐC: 502 khu phố 2, thị trấn Trảng Bom, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3866715.

Năm thành lập: 1956.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Hội.

Trụ trì: HT. Giác Thông.

 

21. TỊNH XÁ NGỌC NHƯ (Ni PĐ 1)

ĐC: Ấp Hàng Gòn, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0944272490.

Năm thành lập: 1999.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Diệu Liên.

 

22. TỊNH XÁ NGỌC PHÚ (NGKS)

ĐC: 73B, khu phố 2, phường Phú Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3784263.

Năm thành lập: 1990.

Người sáng lập: NT. Hiếu Liên.

Trụ trì: SC. Tường Liên.

 

23. TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC (NGKS)

ĐC: Ấp 1, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3844539.

Năm thành lập: 1972.

Người sáng lập và trụ trì: NT. Tấn Liên.

 

24. TỊNH XÁ NGỌC QUANG (NGKS)

ĐC: 26 tổ 23, ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3841863.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Thảo Liên.

 

25. CHÙA HỒNG TRUNG SƠN (NGKS)

ĐC: Ấp 2, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3669123.

Năm thành lập: 1998.

Người sáng lập: Ban hộ tự.

Trụ trì: SC. Hằng Liên.

 

26. TỊNH THẤT NGỌC TÁNH (Ni PĐ 1)

ĐC: 236, ấp Long Khánh, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0976556088.

Năm thành lập: 2000.

Người sáng lập: NT. Mai Liên.

Trụ trì: SC. Tánh Liên.

 

27. TỊNH XÁ NGỌC THÁI (Ni PĐ 1)

ĐC: Ấp 6, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 01635201759.

Năm thành lập: 1990.

Người sáng lập: NT. Mai Liên.

Trụ trì: NS. Sang Liên.

 

28. TỊNH XÁ NGỌC THÀNH (NGKS)

ĐC: Tổ 39, khu Cầu Xéo, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3845406.

Năm thành lập: 1948.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NT. Nguyên Liên.

 

29. TỊNH THẤT NGỌC THỌ (NGKS)

ĐC: Tổ 1, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0908515837.

Năm thành lập: 1999.

Người thành lập và trụ trì: SC. Đoan Liên.

 

30. THIỀN THẤT TUỆ TRUNG (NGKS)

ĐC: Ấp 1, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3542013.

Năm thành lập: 1985.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Liêm Liên.

 

31. TỊNH THẤT NGỌC TRƯỜNG (NGKS)

ĐC: Ấp Trung Sơn, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0906302454.

Năm thành lập: 2002.

Người sáng lập: NT. Chiêu Liên.

Trụ trì: SC. Huệ Liên.

 

32. TỊNH XÁ NGỌC TUỆ (NGKS)

ĐC: 60 ấp 1C, tổ 23, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3841579.

Năm thành lập: 1980.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Xuân Liên.

 

33. TỊNH XÁ NGỌC UYỂN (NGKS)

ĐC: K2/76 ấp Tân Bản, khu phố 3, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3954337.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NS. Kha Liên.

 

34. TỊNH XÁ NGỌC VÂN (NGKS)

ĐC: 99 quốc lộ 20, khu phố 3, ấp Hiệp Thuận, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3852105.

Năm thành lập: 1982.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Vân Liên.

 

35. TỊNH XÁ NGỌC XUÂN – GĐ V

ĐC: 52B Nguyễn Tri Phương, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3785373 – 0933032373.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Đăng.

 

36. TỊNH THẤT NGỌC XUÂN (NGKS)

ĐC: Ấp 2, tổ 3, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.32677479.

Năm thành lập: 2006.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Duyên Liên.

 

15. ĐỒNG THÁP (08 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC HƯNG (NGKS)

ĐC: 586 Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

ĐT: 067.3770365.

Năm thành lập: 2005.

Người sáng lập: NS. Hồng Liên và NS. Xuân Liên.

Trụ trì: SC. Tánh Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC HƯƠNG (NGKS)

ĐC: 396/6 Nguyễn Tất Thành, khóm 5, phường 1, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

ĐT: 067.3863415.

Năm thành lập: 1962.

Người thành lập: NS. Hương Liên.

Trụ trì: SC. Mẫn Liên.

 

03. TỊNH THẤT GIÁC KHAI (Ni GĐ VI)

ĐC: Tổ 6, ấp An Hòa, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

ĐT: 067.6512229.

Năm thành lập: 2008.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Tân.

Trụ trì: NS. Pháp Hiền. 

 

04. TỊNH XÁ NGỌC LIÊN (NGKS)

 

ĐC: 29 Phạm Hồng Dũng, thị trấn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

ĐT: 067.3837634.

Năm thành lập: 1994.

Người sáng lập và trụ trì: NT. Diệp Liên

 

05. TỊNH XÁ NGỌC LINH (NGKS)

ĐC: 145 Cách Mạng Tháng 8, phường 2, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

ĐT: 067.3853723.

Năm thành lập: 1966.

Người sáng lập: NS. Thành Liên.

Trụ trì: NS. Giao Liên.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC LUÂN (NGKS)

ĐC: 20/10A quốc lộ 80, tổ 7, phường 2, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

ĐT: 067.3863996.

Năm thành lập: 1952.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: SC. Triệu Liên.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC QUANG – GĐ I

ĐC: 109 Lý Thường Kiệt, khóm 4, phường 1, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

ĐT: 067.3865042.

Năm thành lập: 1951.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Chơn.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC THANH (NGKS)

ĐC: 56 đường Chùa, ấp Phú An, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: NS. Chánh Liên.

Trụ trì: NS. Điền Liên.

 

16. GIA LAI (20 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC AN (Ni GĐ III)

ĐC: Xã Sông An 1, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 059.3537195 – 0905300728.

Năm thành lập: 1991.

Người sáng lập: NT. Hiệp Liên.

Trụ trì: NS. Chuyên Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC BẢO (NGKS)

ĐC: 349 Hùng Vương, phường Hội Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 059.3719082.

Năm thành lập: 1967.

Người sáng lập: NT. Hạnh Liên.

Trụ trì: NS. Trân Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC CỔ - GĐ III

ĐC: Tổ 7, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 059.3825006 – 0902958704.

Năm thành lập: 1991.

Người sáng lập: HT. Giác Thành.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Hiền.

 

04. TỊNH XÁ PHÚ CƯỜNG – GĐ III

ĐC: Thôn 1, xã Ia Pa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 059.3600222.

Năm thành lập: 2012.

Người sáng lập và trụ trì: TT. Giác Duyên.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC HOA (Ni GĐ III)

ĐC: Tổ 4, làng Khưng, phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 0979930542.

Người sáng lập: NT. Hiệp Liên.

Trụ trì: SC. Nghiêm Liên.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC HOÀNG – GĐ III

ĐC: Thôn 6, phường, Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 0979552380.

Năm thành lập: 2005.

Người sáng lập: HT. Giác Thành.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Kính.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC HỘI – GĐ III

ĐC: Tổ 11, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 0987371505.

Năm thành lập: 1970.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Xuân.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Chơn.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC LAI – GĐ III

ĐC: Khu phố 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 0912341262.

Năm thành lập: 2011.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Liêm.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC LÂM (Ni GĐ III)

ĐC: Ia Tiêm, Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 01224430152.

Năm thành lập: 2002.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Lãnh Liên.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC NHƯ – GĐ III

ĐC: Thôn 2, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 0932351847.

Năm thành lập: 2011.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Khánh.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC NGHIÊM (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 0905001720.

Người sáng lập: NT. Hiệp Liên.

Trụ trì: SC. Thúy Liên.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC NGUYÊN (Ni GĐ III)

Địa chỉ: TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Người sáng lập: NT. Hiệp Liên.

Trụ trì: SC. Diễm Liên.

 

13. TỊNH XÁ NGỌC PHÚ (NGKS)

ĐC: 60 Nguyễn Huệ, Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 059.3652404.

Năm thành lập: 1967.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: SC. Phục Liên.

 

14. TỊNH XÁ NGỌC PHÚC – GĐ III

ĐC: 342B Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 059.3823046  01686663123.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: HT. Giác Thành.

 

15. TỊNH XÁ NGỌC PHỤNG – GĐ III

ĐC: Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 059 3748128 – 0905339325.

Năm thành lập: 1991.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Phúc.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Pháp.

 

16. TỊNH XÁ NGỌC THÀNH (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Iarooc, xã Chư HDrông TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 059.820142.

Năm thành lập: 1993.

Người sáng lập: NT. Hiệp Liên.

Trụ trì: NS. Ngộ Liên.

 

17. TỊNH XÁ NGỌC TỊNH (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Xã Cư An, huyện Đăkpơ, tỉnh Gia Lai.

Năm thành lập: 1996.

Người sáng lập và trụ trì: NT. Cảnh Liên.

 

18. TỊNH XÁ NGỌC TRUNG (Ni GĐ III)

ĐC: 498 Quang Trung, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 059.3832633 – 09054998570.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: NT. Hiệp Liên.

 

19. TỊNH XÁ NGỌC TÚC (Ni GĐ III)

ĐC: Xã Cư An, huyện Đăkpơ, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 059.3833385 – 0976008492.

Năm thành lập: 1962.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: NT. Cảnh Liên.

 

20. TỊNH XÁ NGỌC YÊN – GĐ III

ĐC: Tổ 17, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 01686663123.

Năm thành lập: 1990.

Người sáng lập: TT. Giác Độ.

Trụ trì: HT. Giác Thành.

 

17. HÀ NỘI (01 CƠ SỞ)

 

01. CHÙA QUÁN TÌNH (NGKS)

NGỌC QUÁN TỰ (xưa là THÁI LINH QUÁN TỰ)

ĐC: Làng Quán Tình, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

ĐT: 01667754256.

Năm thành lập: 1916 (chùa cổ).

Trụ trì: SC. Liên Vy.

 

18. HẢI DƯƠNG (01 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC LINH – GĐ III

ĐC: Thôn Phú Xá, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0987509442.

Năm thành lập: 2011.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Yên.

 

19. HẬU GIANG (02 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH THẤT AN LẠC – GĐ IV

 

ĐC: Ấp Cái Côn, xã Đại Thành, thị xã Ngã 7, tỉnh Hậu Giang.

ĐT: 071.3867929.

Năm thành lập: 1980.

Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Hiệp.


 

02. TỊNH XÁ NGỌC PHỤNG – GĐ IV

ĐC: 4/107 ấp Châu Thành A, thị xã Ngã 7, tỉnh Hậu Giang.

ĐT: 071.3866662.

Năm thành lập: 1961.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: HT. Giác Giàu.

 

20. KHÁNH HÒA (42 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH THẤT NGỌC ẤN (NGKS)

ĐC: Đường núi Ấn, xã Mỹ Ka, Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3972308.

Trụ trì. SC. Chơn Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC ẨN – GĐ III

ĐC: Phước Sơn, Phước Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 0905566324.

Năm thành lập: 2007.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Chỉ.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC CÁT (NGKS)

ĐC: Thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3839844.

Năm thành lập: 1969.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NS. Ảnh Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC CHÂU – GĐ III

ĐC: Thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3980025 – 0985230240.

Năm thành lập: 1999.

Người sáng lập: HT. Giác Hùng.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Tài.

 

05. TỊNH THẤT NGỌC DIÊM – GĐ III

ĐC: Thôn Ngọc Diêm, xã Ninh Ích, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Năm thành lập: 1995.

Người sáng lập: HT. Giác Phùng.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Năng.

 

06. TỊNH XÁ PHƯỚC ĐỒNG – GĐ II

ĐC: Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 0939250554.

Năm thành lập: 1993.

Người sáng lập: HT. Giác Dũng.

Quản lý: ĐĐ. Minh Giai.

 

07. TỊNH ĐỘ NI GIỚI (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3839607 – 01699179989.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: NS. Tiến Liên.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC HẢI – GĐ III

ĐC: 41/18 Nguyễn Trãi, phường Cam Linh, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3951426.

Năm thành lập: 1958.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: HT. Giác Y.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC HẢI (Ni PĐ 1)                                            

ĐC: Thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3844612.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: NT. Ngân Liên.

Trụ trì: NS. Bảo Liên.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC HIỆP (Ni GĐ III)

ĐC: Tổ dân phố 2, Ninh Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3846290 – 0935554684.

Năm thành lập: 1962.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Linh.

Trụ trì: NS. Lạc Liên.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC HÒA (NGKS)

ĐC: Khu phố Lộc An, phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3952296.

Năm thành lập: 1994.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Trang Liên.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC HUỆ (Ni GĐ III)

ĐC: TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trụ trì: SC. Kiều Liên.

 

13. TỊNH THẤT NGỌC HUỲNH – GĐ III

ĐC: Thôn An Định, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 01674633201.

Năm thành lập: 2000.

Người sáng lập trụ trì: HT. Giác Phùng.

 

14. TỊNH XÁ NGỌC HƯNG (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Tân Đức Tây, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.2216882 – 01663418845.

Năm thành lập: 1992.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Hậu Liên.

 

15. TỊNH XÁ NGỌC KIM – GĐ III

ĐC: Xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 0917968955.

Năm thành lập: 1992.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Phải.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Chân.

 

16. TỊNH XÁ NGỌC LAM – GĐ III

ĐC: Thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 0986805250.

Năm thành lập: 2010

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Nhật

 

17. TỊNH XÁ NGỌC LÂM – GĐ V

ĐC: Quốc lộ 1A, khóm 5, thị trấn Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3856838 – 0934812403.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

Trụ trì: TT. Giác Nhựt.

 

18. TỊNH XÁ NGỌC LINH (NGKS)

ĐC: 65 đường 3/4, khu phố Thuận Lộc, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3860546.

Năm thành lập: 1969.

Người sáng lập và trụ trì: NT. Hữu Liên.

 

19. TỊNH XÁ NGỌC LỘC – GĐ III

ĐC: Xã Ninh Lộc, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 0933496777.

Năm thành lập: 1998.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Sử.

 

20. TỊNH XÁ NGỌC MỸ - GĐ V

ĐC: Quốc lộ 1A, phường Cam Nghĩa, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3971250 – 01694417686.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: TT. Giác Tràng.

Trụ trì: TT. Giác Luyện.

 

21. TỊNH XÁ NGỌC NGHĨA (NGKS)

ĐC: Đường Bãi Sậy, khu phố Lợi Hòa, phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3854542.

Năm thành lập: 1976.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Ân Liên.

 

22. TỊNH THẤT NGỌC NHẪN – GĐ III

ĐC: Thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 0986538012.

Năm thành lập: 1972.

Người sáng lập: TT. Giác Phùng.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Ấn.

 

23. TỊNH THẤT NGỌC THÁP – GĐ III

ĐC: Xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.2224008 – 01694443521.

Năm thành lập: 1992.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Phải.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Thiền.

 

24. TỊNH XÁ NGỌC PHÁP – GĐ III

ĐC: 6 Hồng Lĩnh, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3873582.

Năm thành lập: 1958.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Nghiêm.

 

25. TỊNH XÁ NGỌC PHẬT – GĐ III

ĐC: Thôn Tân Dân 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 0989783832.

Năm thành lập: 2000.

Người sáng lập: TT. Giác Trong.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Hoa.

 

26. TỊNH XÁ NGỌC PHỔ - GĐ III

ĐC: Xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 0905104664.

Năm thành lập: 1989.

Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Thảo.

 

27. TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC – GĐ III

ĐC: Thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3370001.

Năm thành lập: 1962.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: TT. Giác Trong.

 

28. TỊNH XÁ NGỌC QUI – GĐ III

ĐC: Tổ Phú Sơn, phường Cam Phú, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 0935019480.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: HT. Giác Lượng.

Quản lý: ĐĐ. Giác Hành.

 

29. TỊNH XÁ NGỌC SƠN (NGKS)

ĐC: 24 quốc lộ 1, khu phố 2, Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3839302.

Năm thành lập: 1985.

Người sáng lập và trụ trì: NT. Đạm Liên và NT. Mỹ Liên.

 

30. PHÁP VIỆN THÁNH SƠN – GĐ III

ĐC: Xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 0977857777.

Năm thành lập: 1918.

Người sáng lập: Cư sĩ Lê Thiện.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Khoan.

 

31. TỊNH THẤT VÂN SƠN (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3839779 – 01222489096.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập và trụ trì: NT. Huệ Liên.

 

32. TỊNH THẤT LINH SƠN – GĐ III

ĐC: Thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 01674633201.

Năm thành lập: 1972.

Người sáng lập: HT. Giác Lượng.

Trụ trì: TT. Giác Phùng.

 

33. TỊNH XÁ NGỌC TÂN (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Tân Phước, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3938257 – 01698381621.

Năm thành lập: 1996.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Chơn Liên.

 

34. TỊNH XÁ NGỌC THANH (NGKS)

ĐC: 6A Hà Thanh, khóm Vạn An, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3814105.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NT. Chất Liên.

 

35. TỊNH XÁ NGỌC THẠCH – GĐ III

ĐC: Thôn Gia Mỹ, xã Ninh An, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3623452.

Năm thành lập: 1998.

Người sáng lập: HT. Giác Thảo.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Cang.

 

36. TỊNH XÁ NGỌC THỊNH – GĐ III

ĐC: Thôn Suối Ru, xã Cam Thịnh Tây, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 01697269481.

Năm thành lập: 2010.

Người sáng lập: HT. Giác Y.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Bình.

 

37. TỊNH XÁ NGỌC THỦY (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Tổ 10, khóm Vĩnh Hội, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3818221 – 0906484200.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Kiến.

Trụ trì: SC. Tứ Liên.

 

38. TỊNH XÁ NGỌC TÒNG – GĐ III

ĐC: Thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3839187 – 01674633201.

Năm thành lập: 1966.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: TT. Giác Phùng.

 

39. TỊNH XÁ NGỌC TRANG – GĐ II

ĐC: 558 Hương Lộ, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3815696.

Năm thành lập: 1961.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh.

Trụ trì: HT. Giác Dũng.

 

40. TỊNH XÁ NGỌC TRÀNG – GĐ III

ĐC: Đảo Bình Ba, xã Cam Bình, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3858630.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: HT. Giác Kỷ.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Hưng.  

 

41. TỊNH XÁ NGỌC VẠN – GĐ III

ĐC: Xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3938101.

Năm thành lập: 1992.

Người sáng lập: HT. Giác Thảo.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Hạnh.

 

42. TỊNH XÁ NGỌC XUÂN (Ni GĐ III)

ĐC: Xóm Mới, thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3940616 – 0982229834.

Năm thành lập: 1993.

 

21. KIÊN GIANG (13 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC CHÂU – GĐ IV

ĐC: Quốc lộ 80, ấp Mong Thọ, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 077.3835263.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Thần.

Trụ trì: TT. Minh Dũng.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC ĐĂNG – GĐ I

ĐC: Khu phố 3, phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 077.3850216.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Yên.

Trụ trì: TT. Giác Nghiêm.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC HẢI (NGKS)

ĐC: 78 Nguyễn Trung Trực, khu phố 1, phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 077.3867354.

Năm thành lập: 1951.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NT. Liễu Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC HÒA (NGKS)

ĐC: 787 quốc lộ 61, khu phố Minh An, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 077.3836288.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: NT. Kỳ Liên.

Trụ trì: NS. Phương Liên.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC HỒ (NGKS)

ĐC: 28 tỉnh lộ 28, khu phố 2, phường Bình San, thị trấn Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 077.3852450.

Năm thành lập: 1957.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NS. Định Liên.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC MINH (NGKS)

ĐC: 209 Mai Thị Hồng Hạnh, phường Vĩnh Lợi, thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 077.3910794.

Năm thành lập: 1969.

Người sáng lập: NS. Ngữ Liên và NS. Ấn Liên.

Trụ trì: NS. Ấn Liên.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC PHÚC (Ni PĐ 2)

ĐC: Huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 077.3822629.

Năm thành lập: 1976.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Đắc Liên.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC (Ni GĐ I)

ĐC: Ấp 8 xáng 1, xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 01234829660.

Năm thành lập: 2005.

Người thành lập: NS. Như Phước.

Trụ trì: NS. Nhu Liên.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC SƠN – GĐ IV

ĐC: 71bis Mậu Thân, phường Vĩnh Thạnh, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 077.3866951.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: TT. Minh Nhuần.


 

10. TỊNH XÁ NGỌC SƠN 2 – GĐ IV

ĐC: Khu phố 4, phường Vĩnh Thông, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 077.3893112.

Người sáng lập và trụ trì: TT. Minh Tông.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC TÂM (Ni GĐ I)

ĐC: 234/12 Trần Khánh Dư, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 077.3810959.

Năm thành lập: 1975.

Người sáng lập: SC. Nghĩa Liên.

Trụ trì: NS. Nhu Liên.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC TIÊN (Ni PĐ 1)

ĐC: Khu phố 2, phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 077.3851590.

Năm thành lập: 1967.

Người sáng lập: NT. Ngân Liên.

Trụ trì: NS. Lộc Liên.

 

13. TỊNH XÁ PHỤNG HOÀNG – GĐ IV

ĐC: Xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Người sáng lập: HT. Minh Giác.

Quản lý: TK. Minh Thanh.

 

22. KON TUM (04 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC DUY (NGKS)

ĐC: 99 Trần Nhật Duật, phường Duy Tân, TP. Kon Tum.

ĐT: 060.3865110.

Năm thành lập: 1994.

Trụ trì: NS. Minh Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC HẠNH – GĐ III

ĐC: 89 Hùng Vương, phường Quang Trung, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

ĐT: 060.3865143 – 0935875747.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Hòa.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC HÒA (NGKS)

ĐC: Tổ dân phố 4, phường Trần Hưng Đạo, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

ĐT: 060.3851512.

Năm thành lập: 1974.

Người sáng lập: NS. Thuấn Liên.

Trụ trì: SC. Diện Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC THỌ (NGKS)

ĐC: 7 Trần Bình Trọng, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

ĐT: 060.3863460.

Người sáng lập: NT. Bạch Liên.

Trụ trì: NT. Thuấn Liên.

 

23. LÂM ĐỒNG (25 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC ÂN – GĐ III

ĐC: Thôn Tân An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 0913953459.

Năm thành lập: 2014.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Bảo.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC CẢNH (NGKS)

ĐC: Đường Suối Cát, Xuân An, phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3829113.

Năm thành lập: 1958.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NS. Thận Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC ĐÀ – GĐ III

ĐC: 2 Tô Vĩnh Diện, phường7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 01692524889.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: TT. Giác Minh.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC ĐĂNG (NGKS)

ĐC: Thôn Tân An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3840812 – 01274008802.

Trụ trì: SC. Thu Liên.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC ĐỒNG – GĐ V

CƠ SỞ MỚI TẠI MADAGUI

ĐC: Khu phố 8, thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Người sáng lập: HT. Giác Hà.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC ĐỨC – GĐ V

ĐC: Phạm Hồng Thái, phường 10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3829081 – 0918769485.

Năm thành lập: 1966.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

Trụ trì: TT. Giác Cảnh.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC HIẾU – GĐ VI

ĐC: Khe Sanh, phường 10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: HT. Giác Đức.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC HỘI (NGKS)

ĐC: Thôn Phú Trung, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 0937634912.

Năm thành lập: 1967.

Người sáng lập: ĐĐ. Minh Hùng.

Trụ trì: NS. Tường Liên.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC HƯNG (NGKS)

ĐC: 118 đường 1/5, khu phố 6, thị trấn B’Lao, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3866074.

Năm thành lập: 1996.

Người sáng lập: NT. Hạnh Liên.

Trụ trì: NS. Hương Liên.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC LÂM (NGKS)

ĐC: 839 Trần Phú, thị trấn B’Lao, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3862718.

Năm thành lập: 1970.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NT. Thẩm Liên.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC MINH (NGKS)

ĐC: 29 Trường Chinh, khu phố 8, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3844183.

Năm thành lập: 1991.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Phúc Liên.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC NAM – GĐ V

ĐC: Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3840900 – 0945208445.

Năm thành lập: 1999.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Nghĩa.

 

13. TỊNH XÁ NGỌC NGUYÊN (Ni PĐ 1)

ĐC: Thôn Ninh Thiện, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 0163520759.

Năm thành lập: 2001.

Người sáng lập: NT. Mai Liên.

Trụ trì: NS. Vân Liên

 

14. TỊNH XÁ NGỌC NINH (Ni GĐ III)

ĐC: Xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3846297 – 01672165275.

Năm thành lập: 1993.

Người sáng lập: NT. Nguyệt Liên.

Trụ trì: NS. Tỉnh Liên.

 

15. TỊNH XÁ NGỌC TÀI (NGKS)

ĐC: Mai Xuân Thưởng, khu phố 3, phường 8, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3552068.

Trụ trì: SC. Truyền Liên.

 

16. TỊNH XÁ NGỌC TÂM – GĐ VI

ĐC: Thôn 3, Hà Lâm, thị trấn Đambri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 01683006802.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: Cư sĩ: Diệu Tâm.

Quản lý: sư Minh Trung.

 

17. TỊNH XÁ NGỌC THÀNH – GĐ IV

ĐC: Thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3846352.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Đạt.

Trụ trì: HT. Giác Tràng.

 

18. TỊNH XÁ NGỌC THẠNH (NGKS)

ĐC: Thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3846352.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Đạt.

Trụ trì: HT. Giác Tràng.

 

19. TỊNH XÁ NGỌC THIỀN – GĐ IV

ĐC: Quốc lộ 20, thác Prenn, phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3530671 – 063.3530003.

Năm thành lập: 1967.

Người sáng lập: HT. Giác Ngộ.

Trụ trì: TT. Minh Lộc.

 

20. TỊNH XÁ NGỌC THIỆN – GĐ III

ĐC: Xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 0988110073.

Năm thành lập: 2005.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Hậu.

 

21. TỊNH XÁ NGỌC THIỆN – GĐ V

ĐC: Thôn Thiện An, xã Thiện Hiệp, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Người sáng lập và trụ trì: TT. Giác Cảnh.

 

22. TỊNH XÁ NGỌC TÍN (NGKS)

ĐC: 10 Sương Nguyệt Ánh, phường 9, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3828875.

Năm thành lập: 1983.

Người sáng lập và trụ trì: NT. An Liên.

 

23. TỊNH XÁ HƯƠNG THIỀN (Ni PĐ 1)

ĐC: Thác Prenn, khu phố 8, phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Năm thành lập: 1980.

Người sáng lập: HT. Giác Ngộ.

Trụ trì: SC. Thùy Liên.

 

24. TỊNH THẤT NGỌC HÒA (NGKS)

ĐC: 37/1 Huyền Trân Công Chúa, phường 4, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3540487.

Trụ trì: SC. Lài Liên.

 

25. TỊNH THẤT VIÊN QUANG (NGKS)

ĐC: Tổ 11, khu phố 12, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3645844.

Năm thành lập: 1998.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Hiếu Liên.

 

24. LONG AN (22 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC AN (NGKS)

ĐC: 22 Phan Đình Phùng, phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3823517.

Năm thành lập: 1950.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NS. Chân Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC ẨN (Ni PĐ 2)

ĐC: 115/5 Vĩnh Xuân A, xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3877227.

Năm thành lập: 1954.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: NT. Khoa Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC BỬU (NGKS)

ĐC: Quốc lộ 1, xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3591367.

Năm thành lập: 1972.

Người sáng lập: NT. Tánh Liên.

Trụ trì: SC. Hiệp Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC LIÊN (Ni PĐ 2)

ĐC: Trần Phú, phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3825314.

Người sáng lập: NT. Hà Liên.

Trụ trì: SC. Huệ Liên.

 

05. CHÙA LONG HÒA (NGKS)

ĐC: Ấp 11, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3611542.

Năm thành lập: 1928.

Người sáng lập: Ban hộ tự.

Trụ trì: SC. Chi Liên

 

06. TỊNH XÁ NGỌC MINH (NGKS)

ĐC: 40B/3 ấp 3, xã Bình Quới, huyện Châu Thành, thị xã Tân An, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3661472.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Chiếu Liên.

 

07. CHÙA THUẬN PHƯỚC (NGKS)

ĐC: 171 khu 11, ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3725839.

Năm thành lập: 1925.

Người sáng lập: HT. Chánh Thiện.

Trụ trì: SC. Nghiêm Liên.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC SANH (NGKS)

ĐC: 1/5 Huỳnh Châu Sổ, khu phố 4, thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3891503.

Năm thành lập: 1959.

Người sáng lập: ĐĐ: Giác Hạnh.

Trụ trì: SC. Thông Liên.

 

09. CHÙA BỬU SƠN (NGKS)

ĐC: 181 ấp Cái Nước, xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 0907811546.

Năm thành lập: 2008.

Người sáng lập: ĐĐ. Minh Thân.

Trụ trì: SC. Thoại Liên.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC TÂM (NGKS)

ĐC: 253/14 Nguyễn Thông, phường 3, thị xã Tân An, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3821363.

Năm thành lập: 1955.

Người sáng lập: NT. Minh Liên.

Trụ trì: NS. Gương Liên.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC TÂN (Ni GĐ I)

ĐC: 57 Châu Thị Kim, phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3826073.

Năm thành lập: 1969.

Người sáng lập: NT. Trung Liên.

Trụ trì: NS. Thành Liên.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC TÂN (NGKS)

ĐC: 2/057 Ô 2 ấp Cầu Xây, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3864897.

Năm thành lập: 1962.

Người sáng lập: HT. Giác Huệ.

Trụ trì: NS. Duyên Liên.

 

13. TỊNH XÁ NGỌC TÂN (Ni GĐ VI)

ĐC: 2/057 ấp Cầu Xây, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Năm thành lập: 1962.

Người sáng lập: HT. Giác Huệ.

Trụ trì: NS. Duyên Liên.

 

14. TỊNH XÁ NGỌC THÀNH – GĐ I

ĐC: 3 Trần Phong Sắc, khu phố Bình Yên Đông 1, phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3829947.

Năm thành lập: 1952.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: TT. Giác Nguyên.

 

15. TỊNH XÁ NGỌC THÁP (NGKS)

ĐC: Khu phố 6, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3842268.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NT. Thông Liên.

 

16. TỊNH XÁ NGỌC THẶNG (NGKS)

ĐC: 2/29 Phan Văn Tình, khu phố 2, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3864589.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: NT. Chơn Liên.

Trụ trì: NT. Nhung Liên.

 

17. TỊNH TÂN BỬU THÁP (Ni PĐ 2)

ĐC: 260 quốc lộ 1A, khu phố Phú Nhơn, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3823684.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: NT. Trí Liên.

Trụ trì : SC. Hòa Liên.

 

18. TỊNH THẤT NGỌC TÙNG (NGKS)

ĐC: Số 87A quốc lộ 62, phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3824522.

Năm thành lập: 1976.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Tùng Liên.

 

19. CHÙA CHÂU LONG (NGKS)

ĐC: Xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3661878.

Năm thành lập: 1990.

Người sáng lập: HT. Thiện Kim.

Trụ trì: SC. Thường Liên.

 

20. CHÙA HÒA BÌNH (NGKS)

ĐC: Ấp Bà Nghiệm, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3863177.

Năm thành lập: 1999.

Người sáng lập: NS. Duyên Liên.

Trụ trì: SC. Phấn Liên.

 

21. CHÙA PHƯỚC LONG (NGKS)

ĐC: 4/246 xã Ngãi Lợi B, Lợi Bình Nhơn, thị xã Tân An, tỉnh Long An.

Trụ trì: SC. Hạnh Liên.

 

22. CHÙA TÂN CHÂU (NGKS)

ĐC: Ấp Ái Ngãi, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3877406.

Trụ trì: SC. Thoại Liên.

 

25. NAM ĐỊNH (1 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ/ CHÙA PHÚC LÂM

ĐC: Thôn An Cừ, xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

ĐT: 0987509442.

Năm thành lập: 2003.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Yên.

 

26. NINH THUẬN (12 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC BẢO (Ni GĐ III)

ĐC: Khu phố 7, phường Bảo An, thị xã Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: 068.3889187.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: NT. Thông Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC BÌNH (NGKS)

ĐC: Xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: 068.3868699.

Năm thành lập: 1999.

Người sáng lập: SC. Hỷ Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC KỲ (Ni GĐ III)

ĐC: Đội 5, thôn Tân Lập 2, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: 068.3855404.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Hải Liên.

 

04. TỊNH XÁ THẠCH LIÊN – GĐ V

ĐC: Núi Đá Chồng, TP. Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận.

Trụ trì: Sa-di Minh Đăng.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC LỘC (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Thôn Lập Xá, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: 01695786181.

Người sáng lập: NT. Thông Liên.

Trụ trì: SC. Lý Liên.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC NINH (NGKS)

ĐC: Ngô Gia Tự, khu phố 9, phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: 068.3825474.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: NT. Bạch Liên.

Trụ trì: NT. Lý Liên.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC NGÔN (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Phường Bảo An, thị xã Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: 068.3881109 – 01225445227.

Người sáng lập: NS. Thông Liên.

Trụ trì: SC. Loan Liên.

 

08. CHÙA LƯU PHƯƠNG (NGKS)

ĐC: Xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: 068.3875371.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Cơ Liên.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC THÁP – GĐ V

ĐC: Phường Đô Vinh, TP. Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: 068.3889229 – 0938180283.

Năm thành lập: 1961.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

Trụ trì: HT. Giác Chí.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC TƯỜNG – GĐ V

ĐC: Thôn Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

Trụ trì: HT. Giác Chí.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC VIÊN – GĐ III

ĐC: Thôn Trà Giang 1, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: 068.3855003 – 0939278812.

Năm thành lập: 2002.

Người sáng lập: HT. Giác Y.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Từ.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC UYỂN (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Thôn Lâm Quý, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: 068.3852697.

Người sáng lập: NS. Thông Liên.

Trụ trì: NS. Thức Liên.

 

27. PHÚ YÊN (08 CƠ SỞ)

 

01. CHÙA AN NINH (NGKS)

ĐC: Thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

ĐT: 057.3890568.

Người sáng lập: TT. Tâm Chơn.

Trụ trì: SC. Trung Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC BỬU – GĐ III

ĐC: Thôn Chánh Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

ĐT: 057.3849166 – 0993548485.

Năm thành lập: 1994.

Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Hùng.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC PHÚ – GĐ III

ĐC: 16/1 Phan Đình Phùng, phường 1, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

ĐT: 057.3820483 – 01222442396.

Năm thành lập: 1957.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: HT. Giác Thuận.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC THẠNH – GĐ III

ĐC: Xã Xuân Lộc, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

ĐT: 01685984159.

Năm thành lập: 1995.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Ninh.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Nhựt.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC THỌ (Ni GĐ III)

ĐC: Khu phố 2, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

ĐT: 057.3845300 – 01697162470.

Năm thành lập: 1996.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Quý Liên.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC RẠNG – GĐ III

ĐC: Quốc lộ 1A, ấp Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

ĐT: 057.3870330 – 01685984159.

Năm thành lập: 1957.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Nhựt.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC YÊN – GĐ III

ĐC: Thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

ĐT: 01685984159.

Năm thành lập: 1959.

Người sáng lập: HT. Giác Kỷ.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Nhựt.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC YÊN (NGKS)

ĐC: 22 Huỳnh Thúc Kháng, khu phố Lê Thánh Tôn, phường 3, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

ĐT: 057.3822438.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NS. Đoan Liên.

 

28. QUẢNG NAM (07 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC CẨM – GĐ V

ĐC: 56/53 Hùng Vương, phường Cẩm Phô, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

ĐT: 0510.3861470 – 0913480280.

Năm thành lập: 1962.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

Trụ trì: HT. Giác Tràng.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC CHÂU (NGKS)

ĐC: 315 Cửa Đại, khu phố Sơn Phô 1, phường Cẩm Châu, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

ĐT: 0510.3862657.

Năm thành lập: 1958.

Người sáng lập: NT. Đức Liên.

Trụ trì: NT. Ánh Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC HƯƠNG – GĐ V

ĐC: Thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Năm thành lập: 1972.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Nguyện.

Trụ trì: HT. Giác Tràng.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC KỲ (NGKS)

ĐC: 49 Trần Dư, khu phố 6, phường An Xuân, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

ĐT: 0510.3852264.

Năm thành lập: 1958.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NT. Hội Liên.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC THẠNH (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Thôn Thái Đống, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

ĐT: 0510.6514181 – 01228571169.

Người sáng lập: NT. Hiệp Liên.

Trụ trì: SC. Tuệ Liên.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC THỦY (NGKS)

ĐC: Phường Phước Hòa, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

ĐT: 0510.3820069.

Năm thành lập: 2000.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Châu Liên.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC TRUYỀN – GĐ V

ĐC: Thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

ĐT: 0982636514.

Năm thành lập: 1971.

Người sáng lập: TT. Giác Công.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Tấn.

 

29. QUẢNG NGÃI (06 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC ĐỨC (Ni GĐ III)

ĐC: Xã Lý Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

ĐT: 055.3867269 – 01655694226.

Năm thành lập: 1972.

Người sáng lập: HT. Giác Lượng.

Trụ trì: SC. Thùy Liên.

 

02. CHÙA THIÊN ĐỨC (NGKS)

ĐC: Thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

ĐT: 055.3849144.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: TT. Trí Chánh.

Trụ trì: SC. Thuần Liên.

 

03. CHÙA PHỔ HIỀN (NGKS)

ĐC: Cụm 3, Nguyễn Phương, phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

ĐT: 055.3824910.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: Phật tử phường Nghĩa Lộ.

Trụ trì: NS. Yến Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC NGHĨA – GĐ II

ĐC: 25 Võ Thị Sáu, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

ĐT: 055.3271339 – 0905327379.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Châu.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC QUẢNG (NGKS)

ĐC: 364 Nguyễn Nghiêm, tổ 10, phường Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

ĐT: 055.3826061.

Năm thành lập: 1959.

Người sáng lập: NT. Đức Liên.

Trụ trì: NT. Phát Liên.

 

06. CHÙA PHỔ QUANG (NGKS)

ĐC: Hẻm 391 Nguyễn Trãi, phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

ĐT: 055.3810358.

Năm thành lập: 1967.

Người sáng lập: Ban hộ tự.

Trụ trì: SC. Uyên Liên.

 

30. QUẢNG TRỊ (02 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC HÀ – GĐ II

ĐC: Trần Hưng Đạo, phường 1, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

ĐT: 053.3236550 – 0905306381.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Thủ.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC LỘ (NGKS)

ĐC: Quốc lộ 9, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

ĐT: 053.3871230.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NS. Nguyệt Liên.

 

31. SÓC TRĂNG (07 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC ĐĂNG (NGKS)

ĐC: 147/2 khu phố 3, xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

ĐT: 079.3880300.

Năm thành lập: 1954.

Người sáng lập: Nguyễn Văn Để.

Trụ trì: SC. Lành Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC HÒA – GĐ IV

ĐC: Ấp An Ninh, xã Mỹ Tú, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

ĐT: 079.3826292.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: HT. Giác Truyền

 

03. TỊNH XÁ NGỌC HƯNG – GĐ IV

ĐC: 44A Điện Biên Phủ, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

ĐT: 079.3822328.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: TT. Minh Hồng.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC KHÁNH (NGKS)

ĐC: 128A Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

ĐT: 079.3611475.

Năm thành lập: 1947.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: NT. Hưng Liên.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC MỸ - GĐ I

ĐC: 406 Lê Duẩn, khóm 4, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

ĐT: 079.3825932.

Năm thành lập: 1974.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Khánh.

Trụ trì: TT. Minh Phúc.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC CHÂU NHƯ (Ni GĐ I)

ĐC: Khóm Cà Lăng A (biển), phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

ĐT: 079.3862505.

Năm thành lập: 1970.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Tâm Liên.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC THẠNH – GĐ IV

ĐC: 246/1 A1, thị trấn Ngã 5, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

ĐT: 079.3869190.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: TT. Minh Thạnh.

 

32. TÂY NINH (18 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC CHƠN (NGKS)

ĐC: Khu Mộc Bài, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066.3876576.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: Ban hộ tự.

Trụ trì: NS. Tâm Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC ĐỨC (Chùa Quan Âm) (Ni PĐ 2)

ĐC: 24 đường 22, ấp Trà Võ, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 0918051530.

Năm thành lập: 1975.

Người sáng lập: TT. Định Tánh.

Trụ trì: SC. Hạnh Liên.

 

03. TỊNH XÁ KỲ HOÀN (NGKS)

ĐC: 9 Trần Hưng Đạo, khu phố 1, thị xã Tây Ninh.

ĐT: 066.3810902.

Người sáng lập: NS. Tiến Liên.

Trụ trì: SC. Duyên Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC KHIÊM (NGKS)

ĐC: Ấp Phước Đức, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066.3859360.

Năm thành lập: 1962.

Người sáng lập: Sa-di-ni Liên Dĩ.

Trụ trì: SC. Nhuần Liên.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC LÊ (NGKS)

ĐC: Ấp 1, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066. 32217475.

Người sáng lập: ĐĐ. Định Tánh.

Trụ trì: SC. Ngọc Liên.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC NHƯ – GĐ VI

ĐC: Xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 0937333946.

Năm thành lập: 2009.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Minh Đăng.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC NINH (Ni PĐ 2)

ĐC: 5B7 khu phố 3, phường 1, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 0663.823784 – 0916361673.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: NT. Cung Liên.

Trụ trì: NS. Châu Liên.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC QUANG (Ni PĐ 2)

ĐC: 194/8 tổ17, khu phố Lộc Du, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066.3880197 – 0907865639.

Năm xây dựng: 1945.

Người sáng lập: NT. Diệu Quang.

Trụ trì: NS. Dũng Liên.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC TÂM (Ni PĐ 1)

ĐC: Ấp Thành Công, xã Song Trầu, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Tây Ninh.

Năm thành lập: 1990.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Dũng Liên.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC THẠNH – GĐ I

ĐC: 197 Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066.3823548.

Năm thành lập: 1952.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: HT. Giác Thông.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC THUẬN – GĐ IV

ĐC: 54 Nguyễn Văn Kiên, ấp Lộc An, thị trấn Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066.3880499.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: TT. Minh Bửu.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC THUẬN – (NGKS)

ĐC: 5/1 Quốc lộ 22B, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066.3850577.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: NT. Quảng Liên.

Trụ trì: NS. Thảo Liên.


 

13. TỊNH XÁ NGỌC TRẢNG (NGKS)

ĐC: 52/24 tỉnh lộ 19, ấp Gia Quỳnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066.3880557.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: NT. Tạng Liên.

Trụ trì: NT. Tôn Liên.

 

14. TỊNH XÁ NGỌC TRUYỀN (Ni PĐ 2)

ĐC: 10B18, khu phố 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Năm thành lập: 1958.

Người sáng lập: NT. Văn Liên.

Trụ trì: NT. Phổ Liên.

 

15. TỊNH XÁ NGỌC TRUYỀN (NGKS)

ĐC: 10 tổ 18, khu phố 1, phường 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066.3810022.

Người sáng lập: NT. Trí Liên.

Trụ trì: NS. Hường Liên và SC. Phụng Liên.

 

16. TỊNH XÁ NGỌC CHƠN (NGKS)

ĐC: Khu Mộc Bài, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066.3876576.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: Ban hộ tự.

Trụ trì: NS. Tâm Liên.

 

17. TỊNH XÁ TRÚC LÂM – GĐ VI

ĐC: Ấp Thạnh Nam, xã Thạnh tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 0938610130.

Năm thành lập: 2010.

Người sáng lập. HT. Giác Tuấn.

Quản lý: ĐĐ. Minh Dẫn.

 

18. CHÙA LINH QUANG (NGKS)

ĐC: 27/5 hẻm 46 Cách Mạng Tháng 8, phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066.3826181.

Năm thành lập: 1961.

Người sáng lập: Phật tử Nguyễn Văn Thọ.

Trụ trì: NS. Hiệp Liên.

 

33. TP. HỒ CHÍ MINH (43 CƠ SỞ)

 

01. CHÙA QUAN ÂM (NGKS)

ĐC: 2/18A xã Tân Quý, huyện Bình Chánh, TP. HCM.

ĐT: 08.37605206.

Năm thành lập: 1971.

Người sáng lập: Ban hộ tự.

Trụ trì: NS. Yến Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC BÌNH – GĐ IV

ĐC: 390 khu phố 3, phường Bình Trưng Tây, Q.2, TP. HCM.

ĐT: 08.37421006.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: TT. Giác Thành.

Trụ trì: TT. Minh Đạm.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC CẦU (NGKS)

ĐC: 295 Phan Anh, khu phố 4, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. HCM.

ĐT: 08.38763226.

Năm thành lập: 1975.

Người sáng lập: NT. Diệu Liên.