Tin mới
Đối tác
vbu.edu.vnĐạo Phật Ngày NayGiác Ngộqct3
Tin Tức - Sự Kiện

 Lễ chung thất trai tuần đức cố Hòa thượng Giác Tần


Lễ chung thất trai tuần đức cố Hòa thượng Giác Tần

Hôm nay ngày 20-2- Mậu Tuất nhằm ngày 5-5-2018, tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Duyên, hàng môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm long trọng làm lễ tưởng niệm chung thất trai tuần đức cố Hoà thượng Phó ban Tăng sự kiêm Phó ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Bình Định, Hoà thượng Tri sự trưởng Giáo đoàn III - trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên.

Vì tình Linh Sơn pháp lữ với đức cố Hoà thượng, chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo Bình Định cùng Tăng Ni trong tỉnh đã quang lâm về chứng minh và tham dự. Về chứng minh có:

Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Trí - Thành viên HĐCM GHPGVN; HT. Thích Nguyên Phước - UV Thường thực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Nguyên Chơn,  - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Định; cùng hàng Giáo phẩm Phật giáo Bình Định như HT. Thích Trí Giác, HT. Thích Đồng Chơn, HT. Thích Nhật Quang, HT. Thích Nguyên Điền, HT. Thích Trí Hải, HT. Thích Hạnh Hoà, HT. Thích Hạnh Bảo, HT. Thích Ngộ Khải, HT.Thích Nguyên Khiết, HT. Thích Nguyên Huệ; cùng chư tôn đức nhị bộ Tăng Ni.

Sau lời tác bạch cung thỉnh của hàng môn đồ pháp quyến, đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Trí đã khai đàn và sau đó Hoà thượng Thích Trí Hải, sám chủ đàn tràng trai lễ đã hướng dẫn đại chúng làm lễ tụng kinh cúng dường Tam bảo và cầu nguyện.

Tiếp đó đức Hoà thượng Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Định đã thay lời chư tôn đức lãnh đạo có lời ôn lại những công hạnh cao đẹp mà hồi sinh tiền đức Hoà thượng trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên đã thể hiện như khiêm cung, gần gũi, và đặc biệt là Hoà thượng luôn sống trọn vẹn với đạo vị của tình Linh Sơn pháp lữ đối với pháp hữu, và luôn trọn vẹn với trách nhiệm mà Hoà thượng đảm trách; và sau đó có lời sách tấn, khuyến giáo đối với hàng môn đồ pháp quyến hãy cố gắng tấn tu cùng noi theo gương hạnh của đức cố Hoà thượng. Và cuối buổi lễ chung thất trai tuần là nghi thức cúng dường trai tăng đến với đại Tăng về chứng minh và tham dự đại lễ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nguồn daophatkhatsi.vn

Video nổi bật
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Quảng cáo
quảng cáo phải 1
trai1
Ảnh Sư Phụ
^ Về đầu trang