Tin mới
Đối tác
vbu.edu.vnĐạo Phật Ngày NayGiác Ngộqct3
Giới Thiệu

* Sơ lược về Tịnh Xá Ngọc Duyên

* Sơ lược về Tịnh Xá Ngọc Duyên
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni ! Kính thưa chư Phật Tử và bà con xa gần !

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni !

Kính thưa chư Phật Tử và bà con xa gần !

Tịnh xá Ngọc Duyên được thành lập vào năm 1960 tại thôn Bằng Châu,xã Đập Đá,Huyện An Nhơn,Tỉnh Bình Định do Đức thầy Giác An một trong những vi đại đệ tử của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang,vị tổ sư khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam.Nay gọi là Hệ phái Khất Sĩ.Do Phật Tử Đinh Trấn,pháp danh Thiện Vinh và gia đình dâng cúng khu đất tự cho Đức Thầy để thành lập Tịnh Xá.

Cho đến năm 1966 Tịnh Xá được Đức Thầy chứng minh chỉ định Đại Đức(nay là Hòa Thượng)Giác Lượng chỉ đạo di dời lên vùng đất mới giáp với chân thành Đồ Bàn,tại Thôn Phương Danh,Xã Đập Đá,Huyện An Nhơn,Tỉnh Bình Định.Từ ấy Tịnh Xá Ngọc Duyên trở thành ngôi đạo tràng tu tập và truyền bá chánh pháp cua Chư Tăng và Phật Tử Giáo đoàn III hệ phái Khất Sĩ.

Năm 1975.Đất nước Việt Nam được thống nhất,người dân được sống trong hòa bình,nền phật giáo cũng được khởi sắc hơn.

Hòa vào không khí trong lành này nên TX Ngọc Duyên cũng được đổi mới.Từ việc xay dựng đạo tràng cho đến độ người xuất gia thu nhận qui y tín đồ bổn đạo mà đặc biệt là sự sinh hoạt Phật Sự của Tịnh Xá như: Các ngày lễ hội,Các khóa tu Bác Quan Trai,Tọa thiền,Niệm Phật,Các đạo tràng,Vô Lượng Thọ-Ngũ Bách Danh-Lương Hoàn Sám…

Tất cả những Phật Sự nay của TX Ngọc Duyên dù gì cũng chỉ  là ngọn đuốt nhỏ nếu đem so sánh với ánh sáng mặt trăng,mặt trời của nhưng ngôi Đại Tùng Lâm,nhưng Tu Viện hay nhưng Tổ Đình…thi chẳng ra gì.

Tuy nhiên Phật Sự dù nhỏ nhưng chúng tôi làm bằng cả trái tim của mình,lúc nào cũng tuân thủ theo tôn chỉ “Phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật mà Đức Thế Tôn Từ Phụ đã dạy.Chúng tôi không vì danh không vì lợi của cá nhân mình hay của TX mình mà chỉ vì sự an lạc,sự hạnh phúc của mõi người.

Với tâm nguyện chân thành ấy nên hôm nay chúng tôi mạo muội ra mắt trang web TX Ngọc Duyên này gọi là góp một bông hoa nhỏ trong vườn hoa muôn sắc của cộng động Phật Giáo.

Hạnh phúc thay Chư Phật Đản sinh!

Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh!

Hạnh phúc thay tăng gia hòa hợp!

Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu!

 

              

Trụ trì TX Ngọc Duyên:Tỳ kheo Thích Giác Tần.

Video nổi bật
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Quảng cáo
quảng cáo phải 1
trai1
Ảnh Sư Phụ
^ Về đầu trang